Tempeliers.be

Congres Tempeliers 

Een korte voorstelling van de sprekers

 

De topper van de affiche is ongetwijfeld professor Malcolm Barber, de belangrijkste historicus inzake tempeliersgeschiedenis tot op vandaag. Zijn werken ‘The Trial of the Templars’ en ‘The New Knighthood’ vormen het vertrekpunt voor alle onderzoek naar de Tempelorde. Barber zal in Ieper spreken over het plotse verdwijnen van de Tempelorde aan het begin van de veertiende eeuw.
Dr. Helen Nicholson doceert Middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Cardiff in Wales en is een van de stuwende krachten in het Cardiff Centre for the Crusades. Ze organiseerde congressen over de ridderorden in heel Europa en schreef talrijke boeken en artikels over het onderwerp. In Ieper zal ze het hebben over de rol van vrouwen binnen de ridderorden. Denys Pringle is professor in archeologie en doceert eveneens aan de universiteit van Cardiff. Pringle is de belangrijkste kruisvaardersarcheoloog van dit tijdperk. Zijn meeste recente opgraving was die van het kasteel al-‘Aqaba in Jordanië. We kennen Pringle echter vooral van zijn indrukwekkende boekenreeks, The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem. Denys Pringle zal het in Ieper hebben over Tempelierskastelen- en kerken in het Syrië en in het Heilige Land. De combinatie Barber, Nicholson en Pringle op éen congres is wereldwijd een unicum.

Ook vanuit Frankrijk verwachten we een belangrijke delegatie. Twee historici komen spreken over de stichters van de Tempelorde. Thierry Leroy zal het hebben over Hugues de Payns, terwijl Thomas Delvaux uitgebreid het belang van Godfried van Sint-Omaars en zijn familieleden zal toelichten bij het ontstaan en de groei van de Tempelorde. Maxime Goepp zal zijn uitgebreide kennis over fortificaties in het Midden-Oosten etaleren met een ruim geïllustreerde powerpointpresentatie.

We kijken ook met bijzonder veel interesse uit naar de onderzoeksresultaten van de Nederlandse archeoloog Jean Roefstra. Hij zal het hebben over de tempeliers in Nederland, een onderzoek waarvoor hij historische en archeolgische methoden combineerde.

Uit België is het zeker uitkijken naar de bijdrage van historicus Bernard Schotte, die het zal hebben over de rol van de Tempeliers en de Hospitaalridders in de Vlaamse Opstand van 1302. Historicus Filip Hooghe vertelt in Ieper voor het eerst over het proces tegen de Tempelridders in Vlaanderen en de overdracht van hun goederen naar de Hospitaalridders. Bernard Schotte en Filip Hooghe stellen hun studie tweemaal voor, op vrijdag in het Engels en op zaterdag in het Nederlands. Historicus Kristof Papin zal tijdens het congres spreken over Hospitaalridders in Vlaanderen en hun hoeve te Elverdinge, iets waar tot op heden nog weinig onderzoek naar gebeurde.


Lijst van de academici

Bernard Schotte
Independant Scholar
Fighting the King of France: Templars and Hospitallers in the Flemish Rebellion of 1302 (ENG).
Tempeliers en Hospitaalridders in de Vlaamse opstand in 1302 (NED).

Thomas Delvaux
Independent Scholar
Frères croisés et croisés frères : l'implication lignagère dans le monde croisé.

Kristof Papin
Independant Scholar
The Knights Hospitaller in Flanders and their domain at Elverdinge.

Filip Hooghe
Independant Scholar
The Trial of the Templars in the County of Flanders and its aftermath (ENG).
Het einde van de Tempeliers in het graafschap Vlaanderen en zijn nasleep (NED).

 Malcolm Barber
Emeritus Professor of History, University of Reading (U.K.)
From heroes to heretics: the sudden demise of the Templars in the early fourteenth century.

Jean Roefstra
Independant Scholar (Nederland)
De tempeliers in Nederland, een archeologische en historische aanpak.

Thierry Leroy
Independant Scholar (France)
Hugues de Payns et des débuts des Templiers dans la région de Troyes.

Denys Pringle
Professor in Archeology, Cardiff School of History and Archaeology, Cardiff University (U.K.)
Castles and churches of the Templars in Syria and the Holy Land.

Dr. Helen Nicholson
Reader in Medieval History, Cardiff School of History and Archaeology, Cardiff University (U.K.)
Women in the Military Orders.

Maxime Goepp
Independant Scholar (Frankrijk)
La Tour Maîtresse en Orient: Genèse d'une forme et mise en pratique par les grande ordres militaires.

Schrijf u nu in voor dit uniek tweedaags congres