Tempeliers.be

De website Tempeliers.be groepeert de belangrijkste vorsers die zich actief bezighouden met de studie van de tempeliers en de ridderorden in de Lage Landen. Naast historici en archeologen uit België en Nederland kunnen we rekenen op de onrechtstreekse steun van de grote tempeliersauteurs uit de Britse eilanden en tal van internationale correspondenten uit een tiental verschillende landen.

Jan HostenJan Hosten is de auteur van 'De Tempeliers', het meest succesvolle Tempeliersboek in het Nederlandse taalgebied tot op vandaag. Hij is lid van de SSCLE (Society for the Study of the Crusades and the Latin East), CBRL (Council for British Research in the Levant) en mede-oprichter van VSTH (Vereniging voor de Studie over de Tempeliers en de Hospitaalridders).

Eind 2000 lanceerde hij deze website. Tempeliers.be moet uitgroeien tot een trefpunt voor research over de orde, zowel voor gepassioneerde amateurs als voor gediplomeerde vorsers. Als u vragen, opmerkingen of tips heeft, stuur me dan een berichtje of lanceer een nieuw onderwerp op het forum.

Jan Hosten schreef in 2006 zijn titanenwerk 'De Tempeliers, de tempelorde tijdens de kruistochten en in de Lage landen'.

tempeliers


Bernard Schotte, Gilbert Jansseune en Filip Hooghe


Bernard Schotte en Gilbert Jansseunefilip hooghe

Bernard Schotte is historicus, verbonden aan de Stad Brugge. Hij is dé referentie inzake middeleeuws Brugge. Zijn medewerking aan het onderzoek naar de tempeliers in Vlaanderen is van uitermate groot belang. Tijdens het International Medieval Congress 2007 in Leeds (UK) spreekt Bernard over 'Fighting the King of France: Templars and Hospitallers in the Flemish Rebellion of 1302'.

Links: -

Gilbert Jansseune is de drijvende kracht achter de opgravingen van het Tempelhof te Slijpe en éen van de grote stimulatoren achter het onderzoek naar de Tempelorde in Vlaanderen. Jansseune beschikt over een benijdenswaardige kennis en enorme gedrevenheid.

Links: -

Filip Hooghe is historicus met een bijzondere interesse voor de Middeleeuwen. In 2002 studeerde hij af aan de Katholieke Universiteit van Leuven, Faculteit Letteren, Departement Geschiedenis. In zijn licenciaatsverhandeling over de conflicten tussen Ieper en Poperinge over de lakennijverheid vanaf het einde van de XIIIe Eeuw, kwam hij een eerste keer met de tempeliers in aanraking. Tijdens het International Medieval Congress 2007 in Leeds (UK) spreekt Filip over 'The Trial of the Templars in the County  of Flanders and the Transfer of their Possessions to the Knights Hospitaller'.

 

Links:
Het Tempeliershof en de Rozendaalhoeve van WeertJean Roefstra


roefstra

Jean Roefstra is als archeoloog verbonden aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Holland. Hij heeft een passie voor de middeleeuwen en vooral voor de graven van Holland, de abdij van Egmond en middeleeuwse domeinhoven en kastelen. Zijn interesse voor de tempeliers dateert uit de jaren '80 van de vorige eeuw. In Nederland probeert hij hun sporen terug te vinden door archief- en archeologisch onderzoek: 'Hoewel er vaak beweerd is dat de tempeliers nauwelijks in Nederland aanwezig waren, klopt dit niet.' Vandaag concentreert Jean zich voornamelijk op het spanningsveld 1312-1317 en de archeologische–historische vraagstukken daarrond. 'Met name de vestiging van de orde van Sint Jan in Noord-Holland op terreinen waar er zich in de 12-13e eeuw al gebouwen bevonden, intrigeert me. Dat ze er verschijnen op hetzelfde moment dat de goederen van de tempelorde aan de orde van Sint Jan worden geschonken kan geen toeval zijn.' Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Links:
Stichting Historische Archeologie


José Mariá Pérez de las Heras


José Ma Pérez De las Heras

José Ma Pérez De las Heras

José Ma uit Spanje is een wetenschapper en gepassioneerd amateur-historicus met een collectie van ongeveer 200 wetenschappelijke werken over Tempeliers en militaire ordes. Hij is de aangewezen persoon om de ridderorden op het Iberisch Schiereiland te duiden in het kader van de Reconquista.
José Ma bezorgde ons talrijke foto's van Tempelierskastelen en teksten.

Links :
Les Templiers à Ponferrada
Les Commandeurs de Ponferrada
Le procès des Templiers de la couronne de Castilla
Les Templiers de Castilla et Léon en 1310
L'ordre du Temple et les ordres de Calatrava et Alcantara


Bedankt

Verder wil ik de volgende personen en instituten bedanken voor rechtstreekse en onrechtstreekse bijdragen aan dit project :

De Council for British Research in the Levant (CBRL) en de Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE) voor hun ondersteuning en onvoorwaardelijke hulp bij opzoekingen.
Dr. Helen Nicholson, historica en docente aan de Cardiff University gespecialiseerd in militaire orden in de middeleeuwen.
Prof. Malcolm Barber, historicus aan de universiteit van Reading.
Prof. Denys Pringle, de referentie inzake kruisvaardersarcheologie en is verbonden aan de Cardiff University.
Prof. Dr. Rik Opsommer, stadsarchivaris van Ieper en specialist inzake leenrecht in Vlaanderen in de XIVe en XVe Eeuw.
Frank Hosten, historicus,die waakt over de inhoud van deze website.

Ten slotte bedanken we iedereen die een bijdrage leverde, hoe klein ook. Het enthousiasme van de bezoekers van deze website werkt inspirerend.