Tempeliers.be

Terug naar het archief

De Tempeliers in Nederland

Jan Hosten, 2002

Berichtgeving

Er is bijzonder weinig informatie over Tempeliers in Nederland. Geen enkele website behandelt het onderwerp en literatuur is er al evenmin. Toch was de Tempelorde aanwezig in het Middeleeuwse Nederland. Zo ruilde de commanderij van het West-Vlaamse Slijpe in 1186 de grond die het bezat in het Zeeuwse Hulst tegen cijnsgrond die graaf Filips van de Elzas bezat te Slijpe, in een politiek van concentratie van bezittingen. (Bron: Archives de l'Etat à Mons - Cartulaire de Flandre, fol 23, n. 43.)

Johan Wouters (Nederland) bezorgde ons twee afbeeldingen; Een eerste prent uit 1600 van het "Munnickenhof" te Wijck en een tweede van de "Meierij" van Den Bosch. Beide afbeeldingen zijn afkomstig uit het archief van de Katholieke Universiteit van Brabant.

den bosch
Afb. Ruïne van de Tempeliers in de Meierij van Den Bosch, Nederland)

Over de Tempeliers in Nederland bestaat weinig of geen literatuur, onterecht. In  "Tempeliers in Nederland" proberen we een historisch gefundeerd onderzoek in gang te zetten. Welke bezittingen had de orde in Nederland en wat is er vandaag nog terug te vinden?

We roepen de vele nederlandse bezoekers van deze website op om hun bijdrage (literatuur, sagen en legenden, foto's en archieven) door te sturen naar Jan Hosten. Wij zorgen voor een publicatie op deze website.

Heel wat Nederlanders hebben al op deze oproep gereageerd. We verwerken uw informatie zo snel mogelijk. Iedereen die nog geen respons heeft gekregen zal binnenkort persoonlijk gecontacteerd worden.

© Hosten Jan, 2002Copyright

(NL) De kosten om informatie en afbeeldingen gratis op deze website te plaatsen, zijn niet gering. Indien u tekst of beelmateriaal wil gebruiken, contacteer dan eerst de webmaster. Overtredingen zullen gerechterlijk vervolgd worden. lees verder

(UK-US) The costs for the publishing of information and images on this website are very high. If you want to use data or images from any of these pages, contact the webmaster for permission. Violations will be prosecuted in court. read more

(F) Les coûts pour l'édition d'information et d'images sur ce site Web sont très hauts. Si vous voulez utiliserr des données ou des images d'un quelconque de ces pages, entrez en contact avec le webmaster pour la permission. Des violations seront poursuivies devant la cour. plus d'infos