Tempeliers.be

Terug naar het archief

'Montfort Castle Project' herstelt burcht Duitse Orde
'Montfort Castle Project' studies castle of the German Order


Jan Hosten, 20 juni 2009

(Ieper VSTH vzw - SSCLE, 2009) In april besliste de Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE) om het ‘Montfort Castle Project’ (MPC) te ondersteunen. Dr Adrian Boas, lid van de SSCLE, is de drijvende kracht achter dit project. Het gaat om een interdisciplinaire missie, geleid door een internationaal team van hoogaangeschreven wetenschappers. De SSCLE beschikt niet over voldoende financiële middelen om het project van centen te voorzien, maar wil vooral de academische status van het project optillen. Dit kan Dr Boas en zijn team helpen om subsidies te krijgen over de landsgrenzen heen. De voortgang van het onderzoek zal te volgen zijn in de bulletins en op de websites van de SSCLE en van de VSTH vzw.

Montfort ?

Montfort is een kruisvaardersburcht in Israël, gelegen tussen de stad Haïfa en de grens met Libanon. Het gebouwencomplex ligt vandaag in een natuurreservaat. Na de inname van Jeruzalem door de kruisvaarders, liet de Franse familie De Milly op deze locatie een landbouwcomplex bouwen. Na de slag bij Hattin, kwam Montfort in handen van Saladin. Na de herovering van de stad Akko door de kruisvaarders kwam Montfort terug in Latijnse handen. Montfort lag nu in een grensregio, waardoor het strategisch belangrijk werd. In 1220 verkocht de familie De Milly het gebouwencomplex aan de Teutoonse ridders (Duitse Orde), die Montfort uitbouwde tot haar hoofdkwartier in de Levant en tot een van de machtigste burchten van de kruisvaarders. In 1266 belegerde Baibars de Teutoonse burcht voor de eerste keer, zonder succes. Vijf jaar later slaagde hij wel in zijn opzet. De Duitse orde trok zich terug in Akko. Vandaag ligt Montfort in een natuurgebied te wachten op verder exploratie.


montfort castle
Afb. Montfort Castle, Israël

Montfort Castle Project

VSTH vzw : "Dr Adrian Boas, u bent een Montfort-kenner en is erg begaan met het lot van zijn favoriete burcht. Wat moeten we ons bij het MCP voorstellen, wat zijn de doelstellingen?"

Dr Boas: “Namens het Zinman Instituut voor Archaeologie aan de Universiteit van Haifa, werk ik momenteel aan wat een grootschalig en langdurig onderzoeksproject moet worden van het kasteel Montfort in West-Galilea, een van de belangrijkste kruisvaarderskastelen van het Latijnse Oosten. Het ‘Montfort Castle Project’ (MCP) zit nu in het derde en laatste jaar van een piloot-project (gesteund door een driejarige subsidie van de Israel Science Foundation). De voornaamste doelstelling in dit stadium is het beter begrijpen van de manier waarop de architectuur van het kasteel evolueeerde in de tijdspanne van 45 jaar tussen 1226 wanneer de Teutoonse Orde met de bouw startte en 1271 wanneer het kasteel veroverd en vernield werd door de Mamelukken van Baibars. Dit piloot-project moet tevens het pad effenen voor opgravingen, uitvoerige werkzaamheden voor de conservatie van de burcht en voor de restauratie van een gothische hal en molen aan de voet van het kasteel. De site moet ontsloten worden als een archeologisch park en natuurreservaat."

Hermann von Salza

Afb. Hermann von Salza, de 4e grootmeester van de Duitse Orde (1209-1239)

VSTH vzw : "Wat is er nu al gerealiseerd ?"

Dr Boas : "De voornaamste verwezenlijkingen zijn de opmaak van gedetailleerde plannen en tekeningen van het hoofdgebouw van het kasteel (de zone die opgegraven werd door een expeditie van de Metropolitan Museum of New York in 1926), het voorbereiden van plannen van de buitenste verdedigingsgordel (in voorbereiding), een fotografisch verslag van het kasteel en het gebouw in de vallei ten noorden, dat waarschijnlijk een gastenverblijf was voor kasteelbezoekers. Tevens het opnemen van metseltechnieken, een fotografisch verslag van de de schade aan de gebouwen. Dit zal later gebruikt worden voor de conservatiewerken. Alsook het tekenen van een behoudsplan, het verzamelen van archiefmateriaal (van het Rockefeller Museum in Jeruzalem, het Metropolitan Museum of Art in New York en de New York Historical Society) dat brieven bevat, maar ook documenten, dagboeken van op het terrein en en foto’s van de expeditie in 1926, de collectie en voorafgaande studie van alle historische bronnen die verwijzen naar het kasteel vanaf de dertiende eeuw tot vandaag. Bij latere inspanningen zal Professor Hubert Houben (Universiteit van Freiburg, Duitsland en de Universiteit van Lecce, Italië) werken aan de eigentijdse bronnen van de Teutoonse orde. Professor Reuven Amitai (van de Hebrew University of Jerusalem) legt de laatste hand  aan zijn studie van de moslimbronnen over de belegering van 1271."


Tijdens het initieel architecturaal onderzoek werd gebruik gemaakt van luchtfotogrammetrisch onderzoek en beperkte 3D laser scannen van het uiterste westen van het kasteel. Een team van het Institute of Architecture van de Universiteit van Firenze onder Professor Marco Bini hoopt een grootschalige 3D laser scan project te kunnen uitvoeren van het volledige kasteel.

Montfort Castle

Afb. Ruïnes Montfort Castle

Dr Boas: “We plannen om in de toekomst archeologische opgravingen uit te voeren op verschillende plaatsen. Onder meer het buitenste deel dat aansluit op de lager gelegen fortificaties, de zone rond het westelijke poortgebouw, de hal op de bovenverdieping van het ‘bezoekersgebouw’ aan de voet van het kasteel en de steengroeve van het kasteel en het nabijgelegen dorp Khirbat Nahat."

De gotische hal van het gastgebouw kan volgens Boas gerestaureerd worden na de opgravingen (alle elementen van het ineengestorte gewelf bevinden zich nog op de site. De hal kan nadien ingericht worden, eventueel als studie-centrum. Op lange termijn kan het Teutoonse kasteel, Castellum Regis in het nabijgelegen dorp Mi’ilya bij het project betrokken worden. Op een niet-academisch, maar daarom niet minder belangrijk niveau, heeft het MCP belangrijke sociale vertakkingen, aldus Boas: "De locatie bevindt zich in een gebied met Joodse en Palestijnse nederzettingen en wij hopen en streven ernaar beide gemeenschappen bij dit project te betrekken zodat ze er voordeel uit kunnen halen."

Dr Boas : "Daarom zijn we gestart met het uitzetten van de krijtlijnen voor een archeologisch park en natuurreservaat, met een bezoekerscentrum dat nauw wil samenweken met de lokale bevolking. We hopen tevens minder mobiele mensen bij het project te betrekken en de toegang tot de site voor hen mogelijk te maken."

VSTH vzw zal het onderzoek op de voet volgen en verslag brengen op deze website.

Literatuur: 

Adrian Boas (2008): The Montfort Castle, a New Survey, Hadashot Arkheologiyot – Excavations and Surveys in Israel, No. 120.

Copyright

(NL) De kosten om informatie en afbeeldingen gratis op deze website te plaatsen, zijn niet gering. Indien u tekst of beelmateriaal wil gebruiken, contacteer dan eerst de webmaster. Overtredingen zullen gerechterlijk vervolgd worden. lees verder

(UK-US) The costs for the publishing of information and images on this website are very high. If you want to use data or images from any of these pages, contact the webmaster for permission. Violations will be prosecuted in court. read more

(F) Les coûts pour l'édition d'information et d'images sur ce site Web sont très hauts. Si vous voulez utiliserr des données ou des images d'un quelconque de ces pages, entrez en contact avec le webmaster pour la permission. Des violations seront poursuivies devant la cour. plus d'infos