Tempeliers.be

De Orde van het Hospitaal van Sint-Jan

De Johannieters of Hospitaalridders kennen we vandaag als de orde van Malta. Voluit heet de organisatie, de Soevereine Orde van het Hospitaal van Sint-Jan van Jeruzalem en van Rhodos en van Malta. De orde van Sint-Jan is weliswaar de oudste orde, maar niet de eerste die een militaire taak op zich nam. De Johannieters slaagden erin na de val van Akko in 1291 een mini-staatje uit te bouwen op het eiland Rhodos en daarna op Malta.
(wordt vervolgd)

J. Hosten, 2007.

Copyright

(NL) De kosten om informatie en afbeeldingen gratis op deze website te plaatsen, zijn niet gering. Indien u tekst of beelmateriaal wil gebruiken, contacteer dan eerst de webmaster. Overtredingen zullen gerechterlijk vervolgd worden. lees verder

(UK-US) The costs for the publishing of information and images on this website are very high. If you want to use data or images from any of these pages, contact the webmaster for permission. Violations will be prosecuted in court. read more

(F) Les coûts pour l'édition d'information et d'images sur ce site Web sont très hauts. Si vous voulez utiliserr des données ou des images d'un quelconque de ces pages, entrez en contact avec le webmaster pour la permission. Des violations seront poursuivies devant la cour. plus d'infos