Tempeliers.be

De Orde van Sint-Lazarus

De Orde van Sint-Lazarus werd tijdens de eerste kruistocht gesticht en is daarmee een van de oudste ridderorden. Net als de hospitaalridders van Sint-Jan, had ook deze orde aanvankelijk louter een caritatieve taak en werd ze pas later militair actief, naar het voorbeeld van de tempeliers. De orde van Sint-Lazarus zag het daglicht in een leprosarium, net buiten de muren van de stad Jeruzalem, waar de Heilige Lazarus volgens de overlevering had gewoond. De orde van Sint-Lazarus zette een bestaande traditie voort, er bestonden immers al heel wat lazaretten voor het ontstaan van de orde. De talrijke leprosaria die in Europa werden gesticht, en die ook vaak naar Sint-Lazarus genoemd werden, waren meestal zelfbedruipende organisaties en hadden geen directe band met de orde uit het Heilig Land. De broeders van de orde van Sint-Lazarus bekommerden zich in hun hospitalen voornamelijk over lepra-lijders. Naast de medische verzorging, beschermden de broeders hun gasten ook tegen aanvallen van buitenaf. In tegenstelling tot de patiënten van de hospitaalridders, die slechts tijdelijk te gast waren bij deze orde, werden de gasten van de orde van Sint Lazarus daadwerkelijk in de orde opgenomen. Na verloop van tijd namen de broeders ook deel aan militaire campagnes, net zoals de tempeliers en de hospitaalridders. Heel wat broeders van twee grote militaire orden, die symptomen van lepra vertoonden, zetten hun carriere verder onder de vlag van Sint-Lazarus. We weten dat ze deelnamen aan de slag bij La Forbie in 1244 en dat 25 broeders mee de stad Akko verdedigden in 1291.
Dankzij schenkingen en pauselijke privileges hadden de broeders in het Westen flinke bezittingen uitgebouwd. De Franse koning, Louis VII, had na de 2e Kruistocht, het kasteel van Broigny aan de orde afgestaan. Na het verlies van het leprosarium in Jeruzalem en de teloorgang van de kruisvaardersstaten, trokken de broeders zich terug in hun commanderijen op het Europese continent. Omdat de ridders geen echte taak meer hadden, werden hun bezittingen door paus Innocentius VII in 1490 aan de hospitaalridders afgestaan. Op de bezittingen in Duitsland na, zouden de hospitaalridders geen beslag kunnen leggen op de commanderijen in het Westen. De orde van Sint-Lazarus was soeverein en liet zich niet fnuiken, ze onttrok zich aan het pontificaal gezag en spatte uitéen in twee groepen, de tak van Boigny en die van Capua. Vanaf de 16e eeuw zouden de pausen hun herhaalde pogingen om de orde-bezittingen in Frankrijk aan de hospitaalridders over te dragen, staken. De ridders van Sint-Lazarus stonden immers onder bescherming van de Franse koning, Frans I. In 1517 kwam dan de ommekeer, paus Leo X bevestigde de orde in haar bestaan en zijn opvolger Pius IV vernietigde alle bullen die zijn voorgangers tegen de orde hadden uitgevaardigd. Het verval van de orde was echter ingezet, vooral omdat melaatsheid als ziekte, toen al sterk was teruggedrongen. Bovendien werd de orde de speelbal van monarchen, die de het meesterschap over de orde koppelden aan hun erfelijke titels. Zo werd in 1572 het meesterschap van de orde gelinkt aan het huis van Savoie, dat net de orde van Saint Maurice had opgericht. Vanaf dat ogenblik liet de hertog van Savoie zich meester van de Orde van Sint Maurice en Sint Lazarus noemen. De bezittingen van de orde in Frankrijk werden overgedragen aan het huis van Savoie. Later nam koning Henry IV de fakkel over. Hij koppelde de orde in Frankrijk aan de Koninklijke Orde van Onze-Lieve-Vrouw van Mont Carmel en liet zich net als zijn nakomelingen 'Beschermer van de orde van Sint-Lazarus van Jeruzalem' noemen. In 1791 werden na de Franse Revolutie alle militaire ordes verboden. Louis XVIII zette zijn rol als beschermer van de orde voort in ballingschap.
(wordt vervolgd)

J. Hosten, 2007.

Copyright

(NL) De kosten om informatie en afbeeldingen gratis op deze website te plaatsen, zijn niet gering. Indien u tekst of beelmateriaal wil gebruiken, contacteer dan eerst de webmaster. Overtredingen zullen gerechterlijk vervolgd worden. lees verder

(UK-US) The costs for the publishing of information and images on this website are very high. If you want to use data or images from any of these pages, contact the webmaster for permission. Violations will be prosecuted in court. read more

(F) Les coûts pour l'édition d'information et d'images sur ce site Web sont très hauts. Si vous voulez utiliserr des données ou des images d'un quelconque de ces pages, entrez en contact avec le webmaster pour la permission. Des violations seront poursuivies devant la cour. plus d'infos