top of page

Studie over tempeliers en hospitaalridders

Tempeliers.be is een kruispunt voor geïnteresseerden in tempeliers, ridderorden en de kruistochten. 

Missie

Het verspreiden van kennis over religieus-militaire orden en kruistochten in het algemeen, gebaseerd op recent historisch en archeologisch onderzoek.

Bij gebruik van informatie van deze website verwachten we een correcte verwijzing naar de desbetreffende pagina. Alle teksten en beeldmateriaal op deze website zijn eigendom van tempeliers.be, tenzij anders aangegeven.

Wie waren de tempeliers?

Schakende Tempeliers.jpg

De tempelorde was religieus-militaire orde die kort na de eerste kruistocht in het leven werd geroepen om de pelgrimsroutes te bewaken. Deze orde van strijdende religieuzen groeide al snel uit tot een indrukwekkende organisatie die voor een groot stuk de verdediging van het Heilig Land voor haar rekening nam. In Europa bouwden de tempelridders een netwerk uit van commanderijen, hoeves en handelshuizen om het militair apparaat in het Heilig Land te ondersteunen. De val van de grote kruisvaardershaven Akko in 1291 luidde het einde van de kruistochten in en daarmee leek de rol van de tempelorde uitgespeeld. Aan het begin van de veertiende eeuw werd de orde ontbonden nadat de Franse koning de ridders in diskrediet had gebracht met verzonnen beschuldigingen van onder meer ketterij en godslastering. In 1314 werd de laatste meester op de brandstapel gezet. De snelle groei van de orde in de beginjaren en de spectaculaire manier waarop de ridders uit de geschiedenis zijn verdwenen blijft de mensen beroeren.

Afbeelding: Twee tempeliers in huishabijt, die schaak spelen. Alfonso X de Castilla el Sabio, Libro de los juegos o libro del ajedrez dados y tablas, 1283, MS T.I 6, folio 25r

bottom of page